ОПРЧР

Социални асистенти за млади хора със зрителни увреждания в гр. София

Проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания

Untitled-2.jpg

От 03.01. 2011 год. фондация „Хоризонти” започна изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” съгласно Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001.

Проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

От 01.01. 2011 год. фондация „Хоризонти” започна изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” по Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-С-0001.

Конкурс за обучител и супервайзор по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките р

Конкурс за социални асистенти/домашни помощници по проект Соц.асистенти и дом.помощници в помощ на лица със зрителни увреждания

Untitled-2_1.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развит

Започна приемането на заявления по Проект "Специализирани социални услуги за хора със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Фондация „Хоризонти” обявява, че започна приемането на заявления за предоставяне на социални услуги във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No B

Приемат се заявления за услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник"

Untitled-2_0.jpg

Фондация „Хоризонти” обявява, че започна приемането на заявления за предоставяне на социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помо

Информационна среща по проект "Специализирани социални услуги"

Untitled-2.jpg

На 28.01.2011 год., от 10:30 до 13:30 ч., в залата на книжарница „Верен”, намираща се на пл.” Славейков” No 1 Б, гр.

Пресконференция по Проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

На 31 януари 2011 г., от 13:00 ч. до 14:00 ч., в зала „Пресклуб” на БТА с адрес: бул.

Конкурс за консултанти по мобилност и ориентиране по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките р

Конкурс за семеен консултант по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките р

Прессъобщение по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

На 11 март 2011год., в гр. София започват тридневни обучения на социални асистенти и домашни помощници.

ЗАПОЧВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.КАК?

Здравейте всички вие, участници в проект Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРНО МЕРОПРИЯТИЕ 26.03.2011г.

Здравейте, всички вие участници в проект Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания!

Заключителен семинар по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

На 01.02.2012г. от 11:00ч. в пресклуб на БТА, находящ се на бул. "Цариградско шосе" No49 ще се проведе заключителен семинар по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания".

Обява по проект "За Едно Достъпно Неограничено Образование (ЗаЕДНО)

OBIAVA-IT-Horizon.jpg

Пето СОУ "Христо Ботев" гр.Монтана обявява конкурс за трима обучители по информационни технологии - профил обучение на лица със зрителни увреждания