Проекти

Обява

На вниманието на членовете на “Мрежа за организирана гражданска активност – МОГА”!

Обучения за членове на НПО на хора с увреждания

Фондация „Хоризонти” започна организирането на обучения по проект „Подкрепа за развитие на неправителствените организации на хората с увреждания в България”, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Администр

Учредена е мрежа за сътрудничество между организации за хора с увреждания

Европейски социален фонд - лого

ФОНДАЦИЯ ХОРИЗОНТИ
ПРОЕКТ
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА НПО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Административен капацитет.

Обява за компютърни курсове

ОБЯВА

Фондация „Хоризонти” стартира изпълнението на проект „Повишаване на компютърните умения на незрящи”, който се финансира от Агенцията за хората с увреждания.
Основните дейности по проекта са:

няма

няма