НПО

Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно включване в информационното общество“

EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg

Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно
включване в информационното общество“, който се финансира от Програмата
за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия

Набираме доброволци

Фондация „Хоризонти” търси доброволци за следните дейности в помощ на лица със зрителни увреждания:
-коригиране на сканирани текстове;
-юридически консултации;
-подпомагане изучаването на чужди езици;

Общо събрание на настоятелите

Управителният съвет на фондация „Хоризонти” свиква Общо събрание на настоятелите на 5 юли 2012год., от 16:30 часа.

Обява

На вниманието на членовете на “Мрежа за организирана гражданска активност – МОГА”!

Учредена е мрежа за сътрудничество между организации за хора с увреждания

Европейски социален фонд - лого

ФОНДАЦИЯ ХОРИЗОНТИ
ПРОЕКТ
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА НПО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Административен капацитет.

няма

няма
Абониране чрез RSS