Гражданско общество

Мрежа за организирана гражданска активност

Сайт, създаден по проект на фондация "Хоризонти".

няма

няма

Учредена е мрежа за сътрудничество между организации за хора с увреждания

Европейски социален фонд - лого

ФОНДАЦИЯ ХОРИЗОНТИ
ПРОЕКТ
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА НПО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Административен капацитет.

Стартира нов проект за социални асистенти на младежи със зрителни увреждания

Фондация „Хоризонти” предстои да получи първите за България евросредства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

няма
Абониране чрез RSS