Общо събрание на настоятелите

Управителният съвет на фондация „Хоризонти” свиква Общо събрание на настоятелите на 5 юли 2012год. от 16:30 часа. Събранието ще се проведе в салона на Читалище „Луи Брайл 1928” на адрес: гр.София, пл.”Славейков” No1Б.