Пресконференция по Проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

На 31 януари 2011 г., от 13:00 ч. до 14:00 ч., в зала „Пресклуб” на БТА с адрес: бул. „Цариградско шосе” No 49, фондация „Хоризонти” ще проведе пресконференция по проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” с Договор BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. На пресконференцията ще бъде представена подробна информация за проекта – за неговите цели, основни дейности и лицата, които имат право да ползват социални услуги, които ще се предлагат. Поканени са да присъстват всички, които се интересуват от предоставяните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”.