Информационна среща по проект "Специализирани социални услуги"

Untitled-2.jpg

На 28.01.2011 год., от 10:30 до 13:30 ч., в залата на книжарница „Верен”, намираща се на пл.” Славейков” No 1 Б, гр. София, фондация „Хоризонти” в партньорство с Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” ще проведе първа информационна среща по проект „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”, Договор BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. На срещата ще бъде представена подробна информация за проекта - цели, основните дейности и лицата, които имат право да ползват специализираните социални услуги, които ще се предлагат. На срещата са поканени да присъстват представители на институции, и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на хората с увреждания, лица от целевата група, медии, както и всеки, който се интересува от проблемите на хората със зрителни увреждания.