Приемат се заявления за услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник"

Untitled-2_0.jpg

Фондация „Хоризонти” обявява, че започна приемането на заявления за предоставяне на социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.07-0276-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
Могат да кандидатстват лица със трайни зрителни увреждания, които имат нужда от помощ в ежедневието си. Заявления за предоставяне на услугите се приемат във фондация „Хоризонти” всеки ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. Необходими документи при кандидатстване – копие на ЕР ТЕЛК, лична карта, документ за доход (пенсия, трудов доход, стипендия /ако са студенти/.
Повече информация за услугите и за проекта на адрес: www.horizonti.bg или на телефон: 962–55-25.