Последно добавени публикации

няма

няма

Състояха се работните групи

EEA_Grants_JPG_4642_1_4.jpg

Уважаеми колеги и приятели,
на 20 декември се състояха

няма

няма

няма

няма

няма

няма

Фондация „Хоризонти“ набира доброволци

EEA_Grants_JPG_4642_1_3.jpg
Фондация „Хоризонти“ набира доброволци за участие в проекта на фондацията „Активно включване в информационното общество», изпълняван по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейс

няма

няма

Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно включване в информационното общество“

EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg

Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно
включване в информационното общество“, който се финансира от Програмата
за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия

няма

няма

Фондация "Хоризонти" предлага социални услуги на хора със зрителни увреждания

Фондация „Хоризонти” предлага на хора със зрителни увреждания от град София, следните дейности:
- сканиране на книги;
- изучаване на английски език;

Фондация "Хоризонти" предлага социални услуги на хора със зрителни увреждания

Фондация „Хоризонти” предлага на хора със зрителни увреждания от град София, следните дейности:
- сканиране на книги;
- изучаване на английски език;

Набираме доброволци

Фондация „Хоризонти” търси доброволци за следните дейности в помощ на лица със зрителни увреждания:
-коригиране на сканирани текстове;
-юридически консултации;
-подпомагане изучаването на чужди езици;

Общо събрание на настоятелите

Управителният съвет на фондация „Хоризонти” свиква Общо събрание на настоятелите на 5 юли 2012год. от 16:30 часа. Събранието ще се проведе в салона на Читалище „Луи Брайл 1928” на адрес: гр.София, пл.”Славейков” No1Б.

Общо събрание на настоятелите

Управителният съвет на фондация „Хоризонти” свиква Общо събрание на настоятелите на 5 юли 2012год., от 16:30 часа.

Обява по проект "За Едно Достъпно Неограничено Образование (ЗаЕДНО)

OBIAVA-IT-Horizon.jpg

Пето СОУ "Христо Ботев" гр.Монтана обявява конкурс за трима обучители по информационни технологии - профил обучение на лица със зрителни увреждания

Заключителен семинар по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

На 01.02.2012г. от 11:00ч. в пресклуб на БТА, находящ се на бул. "Цариградско шосе" No49 ще се проведе заключителен семинар по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания".

Телефонна повреда в района на Студентски град

До 6 юни 2011 г. няма да можете да се свързвате с нас на стационарен телефон 962 55 25, поради повреда на телефонните линии в района на 55 блок в Студентски град.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРНО МЕРОПРИЯТИЕ 26.03.2011г.

Здравейте, всички вие участници в проект Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания!

ЗАПОЧВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.КАК?

Здравейте всички вие, участници в проект Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания!

Прессъобщение по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

На 11 март 2011год., в гр. София започват тридневни обучения на социални асистенти и домашни помощници.

Конкурс за семеен консултант по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания"

Untitled-2.jpg

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0231-C-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките р